CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unitarazible representations and fixed points of groups of bihilomorphic transformations of operator balls

M.I. Ostrovskii ; Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-03.
CPL Pubid: 79616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur