CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compactness properties of operator multipliers

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Rupert Levene ; I. G. Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2008)
[Preprint]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 79615

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur