CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Unbounded representations of q-deformation of Cuntz algebra

Vasyl Ostrovskyi ; Daniil Proskurin ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Letters in Mathematical Physiscs Vol. 85 (2008), 2-3, p. 147-162.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2008-12-03.
CPL Pubid: 79613

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur