CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation Tool for Design of Flexible Manufacturing Systems Using Level of Automation as Design Parameter

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Åsa Fasth (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Juhani Heilala ; Swee Leong ; Yung-Tsun Tina Lee ; Frank Riddick
Winter Simulation Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 79580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Systemteknik
Fysisk planläggning
Produktionsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur