CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out-of-Round Railway Wheels - Assessment of Wheel Tread Irregularities in Train Traffic

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Sound and Vibration Vol. 293 (2006), 3-5, p. 795-806.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03.
CPL Pubid: 79576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur