CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rail Corrugation Growth - Influence of Powered Wheelsets with Wheel Tread Irregularities

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wear Vol. 262 (2007), 11-12, p. 1296-1307.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 79575

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur