CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riesz transforms for Jacobi expansions

Adam Nowak ; Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal D Analyse Mathematique (0021-7670). Vol. 104 (2008), p. 341-369.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 79574

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur