CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Under Sleeper Pads - Influence on Dynamic Train-Track Interaction

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Rikard Bolmsvik ; Anders Karlström ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wear Vol. 265 (2008), 9-10, p. 1479-1487.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 79566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur