CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Under Sleeper Pads - Influence on Dynamic Train-Track Interaction

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2008-12-15.
CPL Pubid: 79563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)