CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research Study on the Sinking Sequence of MV Estonia

Review of Evidence and Forming of Loss Hypothesis

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 35 s.
[Rapport]

Nyckelord: SIMCAP, EstoniaDenna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2008-12-03.
CPL Pubid: 79539

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur