CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research Study on the Sinking Sequence of MV Estonia

Final Report

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Göteborg : SSPA, 2008. - 82 s.
[Rapport]

Nyckelord: SIMCAP, EstoniaDenna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2008-12-03.
CPL Pubid: 79532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur