CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal performance investigation of DQW GaInNAs laser diodes

J.J. Lim ; R. MacKenzie ; S. Sujecki ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P. Melanen ; Peteri Uusimaa ; A.A. George ; Peter Smowton ; Eric Larkins
Optical and Quantum Electronics Vol. 40 (2008), 5-6, p. 385-390.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79524