CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photoluminescence microscopy investigation of lattice relaxation and defect formation processes in pseudomorphically strained InGaAsN multiple quantum wells

W Lu ; S. Chao ; A.V. Adrianov ; V.A. Grant ; R.P. Campion ; Tom Foxon ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Eric Larkins
Physica Status Solidi C Vol. 5 (2008), 2, p. 467-472.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79523