CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermally dependent gain of 1.3 µm dilute nitride double quantum well lasers

R. MacKenzie ; S. Bull ; J.J. Lim ; S. Chao ; S. Sujecki ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; P. Melanen ; Pekko Sipilä ; Peteri Uusimaa ; Eric Larkins
Physica Status Solidi C Vol. 5 (2008), 2, p. 490-494.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79521