CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth and Characterization of GaInNAs Quantum Wells Using Nitrogen Irradiation in Molecular Beam Epitaxy

Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79509