CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Analysis of GaAs Based 1.3-1.6m Laser Materials

J. W. Ferguson ; Peter Smowton ; A.A. George ; I. C. Sandall ; J. A. Gupta ; G. C. Aers ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
QEP-18 Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur