CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MBE Growth of a 1.58 µm InGaAs Quantum Well Lasers on GaAs

Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Indium Phosphide and Related Material Conference 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79507

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur