CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1.3 µm GaInNAs Edge Emitting Lasers on GaAs Grown by Molecular Beam Epitaxy (invited paper)

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Göran Adolfsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Huan Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Yong Qiang Wei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Qing Xiang Zhao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-02. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 79504