CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

State-of-the-art 1.3 µm GaInNAs Quantum Well Lasers on GaAs Grown by Molecular Beam Epitaxy (invited paper)

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
MBE Taiwan 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-02.
CPL Pubid: 79503

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur