CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nuclear Analytical Methods for Platinum Group Elements

Stephan Hann ; Eckard Helmers ; Klaus Hoppstock ; Gunda Koellensperger ; Susan Parry ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Matthias Rossbach
: External organization, 2005. ISBN: 92-0-102405-3.- 53 s.
[Rapport]

Technical Document 1443, International Atomic Energy Agency, Vienna, April 2005Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 7950

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur