CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Near wall studies of pulp suspension flow using PIV

Helena Fock (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Nordic Pulp&Paper Res. J. Vol. 23 (2008), p. 120-125.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The flow of pulp suspensions