CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low Threshold Current Density 1.3 µm Metamorphic InGaAs/GaAs Quantum Well Laser Diodes

D.H. Wu ; Haili Wang ; B.P. Wu ; H. Q. Ni ; S.S. Huang ; Y.H. Xiong ; pengfei wang ; Q. Han ; Z.C. Niu ; Ivar Tångring (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Electron. Lett. Vol. 44 (2008), p. 474.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-02.
CPL Pubid: 79482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur