CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD simulation of the high shear mixing process using kinetic theory of granular flow and frictional stress models

Anders Darelius (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Ingela Niklasson Björn ; Staffan Folestad
Chem. Eng. Sci. Vol. 63 (2008), p. 2188-2197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79480

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur