CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Solid-liquid flow at dilute concentrations in an axially stirred vessel investigated using particle image velocimetry

Torbjörn Virdung (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
Chem. Eng. Comm. Vol. 195 (2008), p. 18-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-02. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79474

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur