CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-species laser-based imaging of a Diesel spray

Joachim Gronki ; J. von Saldern ; T. Kunzelmann ; W. Bessler ; J. Koch ; C Schulz ; Michael Försth (Institutionen för experimentell fysik) ; Lionel Christopher Ganippa (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
28 Symposium (International) on Combustion p. 166. (2002)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Diesel spray, optical analysisDenna post skapades 2008-12-01. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 79315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Optisk fysik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur