CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-species Laser-based Imaging Measurements in a Diesel Spray

Christof Schulz (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Joachim Gronki (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
SAE 2004-01-1917 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Diesel combustion, optical analysis, spray rigDenna post skapades 2008-12-01.
CPL Pubid: 79302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Optisk fysik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur