CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion Characteristics of Diesel Sprays from Equivalent Nozzles with Sharp and Rounded Inlet Geometries

Lionel Christopher Ganippa (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Andreas Matsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Combustion Science and Technology Vol. 176 (2003), p. 1015-1032.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: diesel, combustion, spray, nozzlesDenna post skapades 2008-12-01.
CPL Pubid: 79300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur