CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Structure of Cavitation and its Effect on the Spray Pattern in a Single-Hole Diesel Nozzle

Lionel Christopher Ganippa (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Göran Bark (Institutionen för marin teknik) ; Sven Andersson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jerzy Chomiak (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
SAE paper 2001-01-2008 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: diesel injection, cavitation, sprayDenna post skapades 2008-12-01.
CPL Pubid: 79291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)
Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur