CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Band bending and quasi-2DEG in the metallized beta-SiC(001) surface

Riccardo Rurali ; E. Wachowicz ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; P. Ordejon
Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters Vol. 2 (2008), p. 218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: SiC, Si-rich surface, metallization, bandstruktur, bandbendingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79276

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Ytor och mellanytor
Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur