CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System Efficiency of a DC/DC Converter-based Wind Farm

Lena Max (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Stefan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Wind Energy Journal Vol. 11 (2008), 1, p. 109-120.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-01.
CPL Pubid: 79257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur