CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Schrödinger Solitons with non-zero velocities emerging from real symmetric initial conditions

M. Desaix ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
in Proceedings of Radio Science and Communications & Mathematical Modelling of Wave Phenomena RVK08/MMWP08, Växjö, Sweden June 9-13, 2008, eds. S. Nordebo and B. Nilsson p. 299-303. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-01.
CPL Pubid: 79235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur