CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nature and strength of bonding in a crystal of semiconducting nanotubes: van der Waals density functional calculations and analytical results

Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics (1098-0121). Vol. 77 (2008), 20, p. 205422.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The dispersive interaction between nanotubes is investigated through ab initio theory calculations and in an analytical approximation. A van der Waals density functional (vdW-DF) [M. Dion et al, Phys. Rev. Lett. 92, 246401 (2004)] is used to determine and compare the binding of a pair of nanotubes as well as in a nanotube crystal.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-11-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79223

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronstruktur
Makromolekylfysik

Chalmers infrastruktur