CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Decision-Making: Making Sense of System Performance

Arvid Karsvall ; Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem) ; Mathias Hassnert ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem)
In Proceedings of EAM, the 22th European Conference on Human Decision Making and Manual Control p. 1-8. (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 7917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur