CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for parallel levels of automation within manufacturing

Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Veronica Lindström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Monica Bellgran (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
18th International Conference on Production Research (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 7916

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Levels of Automation in Production Systems