CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System perspective on task allocation and automation design

Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem) ; Arvid Karsvall ; Mathias Hassnert
8th symposium on automated systems based on human skills and knowledge p. 161-165. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2007-08-21.
CPL Pubid: 7915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Levels of Automation in Production Systems