CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coarse-grained model for growth of α- and k-Al2O3 on TiC and TiN(111): thin alumina films from density-functional calculations

Jochen Rohrer (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Journal of Physics: Conference Series 100 082010 , (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-11-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 79147

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Materialteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur