CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User-Driven Decision Automation within Industrial Production Systems

Jörgen Frohm (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem) ; Arvid Karsvall ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling ; Institutionen för människa tekniksystem)
Humans in a Complex Environment: Proccedings of the 34th Annual Congress of the Nordic Ergonomics Society, 1-3 October 2002, Kolmården, Sweden Vol. 1 (2002), p. 269-274.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 7912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur