CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reducing bottle-necks in a manufacturing system with automatic data collection and discrete-event simulation

Arne Ingemansson ; Torbjörn Ylipää (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Gunnar Bolmsjö
Journal of Manufacturing Technology Management (1741-038X). Vol. 16 (2005), 6, p. 615-628.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2005-12-03. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 7911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur