CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology

M. Jacob ; Mats Lundqvist (Institutionen för innovationsteknik) ; Hans Hellsmark (Institutionen för miljösystemanalys)
Research Policy Vol. 32 (2003), p. 1555-1568.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Commercialisation, Entrepreneurship, Third task, Chalmers, Public-privateDenna post skapades 2008-11-27. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 78988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)
Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)

Ämnesområden

SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur