CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Promises and Challenges of Societal Entrepreneurship:Sweden and Beyond

Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Karen Williams Middleton (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Soci(et)al Entrepreneurship Conference, April 6-8 2008, VU University Amsterdam (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: entrepreneurship, societal utility, innovation, social, economic, SwedenDenna post skapades 2008-11-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 78986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur