CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Different saturation regimes of multipactor between parallel metal plates

M. Buyanova ; V. Semenov ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Proceedings of the 7th International Workshop “Strong microwaves: Sources and Applications, Nizhny Novgorod, Russia, July 27 – Aug. 2, 2008, Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences paper T41, p. 143. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-27.
CPL Pubid: 78968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur