CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor in QPSK-modulated carriers

V. Semenov ; M. Buyanova ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; R. Udiljak ; J. Puech
MULCOPIM08, 23-26 September 2008, Valencia, Spain, European Space Agency, Nordwijk, The Netherlands, available on CD p. paper MP2-2. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-27.
CPL Pubid: 78959

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur