CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Schrödinger solitons with non-zero velocities emerging from real symmetric initial conditions

M. Desaix ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
in Proceedings of SIAM Conference on Nonlinear Waves and Coherent Structures, July 21-24, 2008, Rome, Italy, Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA, USA p. 51. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-27.
CPL Pubid: 78908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur