CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transitional characteristics of optical precursors between two different parameter regimes

H. Jeong ; U. Österberg ; Tobias Hansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
in Proceedings of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS), ed. Ram Shenoy, July 2-6, 2008, Cambridge, USA p. 450. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-27. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 78907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur