CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of Human-Map System Interaction

Johannes Prison (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Thomas Porathe (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet)
Proceedings of the ACM SIGCHI 26th CHI Conference in Florence, Italy 5-10 April 2008. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 78902

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur