CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coupled HM effects in a crystalline rock mass due to glaciation: indicative results from groundwater flow regimes and stresses from an FEM study

Patrik Vidstrand (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Thomas Wallroth ; Lars O. Ericsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Bulletin of Engineering Geology and the Environment Vol. 67 (2008), 2, p. 187-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-11-26.
CPL Pubid: 78882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur