CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Studies of Permafrost effects on Groundwater Flow

Patrik Vidstrand (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; J-O Näslund ; J Hartikainen
Proceedings to Ninth international conference on permafrost, NICOP 2008, Fairbanks, Alaska. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-26.
CPL Pubid: 78878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur