CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A compilation of size-dependent fracture

Patrik Vidstrand (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars O. Ericsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Proceedings to IAHR International groundwater symposium June 18-20 2008, Istanbul, Turkey. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-11-26.
CPL Pubid: 78875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur