CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On investigation of sinusoidal and varicose instabilities of streaks in boundary layers

V.V. Kozlov ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Proc. of XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Australia p. 1-2. (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2008-11-26.
CPL Pubid: 78844