CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Meeting a growing need for ship collision safety

Jonas Ringsberg (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign)
Scandinavian Shipping Gazette Vol. August 29 (2008), p. 58-62.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-11-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 78834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign (2007-2011)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur